Сприятливий інвестиційний клімат

За даними рейтингу інвестиційної привабливості регіонів України Житомирська область займає лідируючі позиції у ключових факторах формування сприятливого інвестиційного клімату:

1  місце – Найменші корупційні ризики;
Фактор характеризує додаткові витрати, які мусить здійснювати бізнес в процесі своєї діяльності
1  місце – Спрощені адміністративні процедур;
На основі оцінки інвесторами основних адміністративних процедур, з якими вони стикались в процесі своєї діяльності.
2  місце – Ефективність державних органів;
Цей фактор характеризує те, наскільки якісно органи влади виконують свої обов’язки.
2  місце – Дотримання прав власності;
Оцінка інвесторами масштабів такого явища як рейдерство, процесу вирішення спорів щодо прав власності тощо.
4  місце – Доступність трудових ресурсів;
Якість робочої сили є однією з найголовніших соціально-економічних характеристик області. Чим вищим є рівень розвитку людського капіталу, тим менше ресурсів витрачатиметься компанією на підготовку та перепідготовку кадрів.
7  місце – Діловий клімат;
Діловий клімат–це сукупність факторів, що характеризують середовище, в якому здійснюють свою діяльність підприємства. Зазвичай при оцінці ділового клімату беруться до уваги регуляторні перешкоди, кон’юнктура ринку, практики взаємодії між підприємствами тощо.
9  місце – Інфраструктура;
Цей фактор має великий вплив як при виборі розташування виробничих потужностей, так і для реалізації продукції
Register New Account
Reset Password