Трудові ресурси

Людські ресурси є однією з ключових конкурентних переваг економіки Житомирщини. diagr_1__

Регіон має сприятливий показник щільності населення (станом на 1 січня 2016 року густота населення становила 42,1 осіб на 1 км2).

Чисельність трудових ресурсів у загальній чисельності населення регіону становить близько 62,2 %. Кількість зайнятого населення в суспільно-корисній праці понад 50 %.

Надлишок працездатного населення і відсутність можливості працевлаштування сприяє посиленню міграційних процесів у регіоні і зростанню безробіття.

У цілому в регіоні рівень безробіття сягає 11,3 %, при цьому чисельність незайнятого працездатного населення перевищує 64 тис. осіб.

Register New Account
Reset Password