Залучені інвестиції

Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку Житомирщини на 01.01.2020 становив 246,3 млн дол. США, що на 5,2% більше, ніж на початок року. Із країн ЄС із початку інвестування внесено 217,9 млн дол. США інвестицій (88,5% загального обсягу). З інших країн світу внесено 28,4 млн дол. США (11,5%) інвестицій.

Протягом 2019 року в економіку Житомирщини іноземними інвесторами вкладено 14,6 млн дол. США та вилучено 2,6 млн дол. США прямих інвестицій. Інше збільшення вартості акціонерного капіталу становило 0,15 млн дол. США і відбулося за рахунок курсової різниці.

У розрахунку на одного мешканця області припадає 202,7 дол. США.

Інвестиції надходили із 51 країни світу. До основних країн-інвесторів, на які припадає близько 87% загального обсягу надходжень інвестицій, належать: Кіпр, Австрія, Нідерланди, Німеччина, Польща, Віргінські острови (Британії), Швейцарія та Італія.

Розподіл сукупного іноземного капіталу за країнами походження

  • Кіпр
  • Австрія
  • Нідерланди
  • Німеччина
  • Польща
  • Віргінські острови (В. Британія)
  • Швейцарія
  • Італія
  • Інші

На підприємствах промисловості зосереджено 202,3 млн дол. США (82,1%) прямих інвестицій, у т.ч. переробної – 188,9 млн дол. США. У сільському, лісовому та рибному господарстві акумульовано 21,6 млн дол. або 8,8% загального обсягу прямих інвестицій, в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном – 12,2 млн дол. (4,9%).

Протягом 2019 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 7900,9 млн грн капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах на 6,7% більше ніж у 2018 році.

У розрахунку на одну особу в області освоєно 6095,3 грн капітальних інвестицій.

У матеріальні активи спрямовано 98,7% загального обсягу капітальних інвестицій. Так, у машини, обладнання і транспортні засоби вкладено 53,3%, у будівлі та споруди – 41,0% усіх інвестицій.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,9% загального обсягу) освоєно у матеріальні активи. Зокрема, у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби спрямовано 48,0% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 46,3%. У нематеріальні активи вкладено 1,1% загального обсягу капітальних інвестицій.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 65,5% загального обсягу. Частка коштів місцевих бюджетів становить 12,6%, кредитів банків та інших позик – 9,5%, коштів населення на будівництво житла – 5,7%.

Register New Account
Reset Password