Прямі інвестиції у січні–червні 2017  року

Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку Житомирщини станом на 01.07.2017 становив 227,4 млн. дол. США, що на 5,2% більше порівняно з 01.01.2017.

Інвестиції надходили з 50 країн світу, у тому числі з країн Євросоюзу – 82% загального обсягу. Найбільші внески здійснили нерезиденти Кіпру, Швейцарії, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Віргінських островів, Італії та Великої Британії.

Майже 80% іноземного капіталу зосереджено у промисловості. На сільське та лісове господарство припало близько 9%, операції з нерухомим майном – до 5% інвестицій.

У І півріччі 2017 року в економіку Житомирської області іноземними інвесторами вкладено 1397,4 тис. дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу). Вибуло 1372,3 тис. дол. США акціонерного капіталу нерезидентів. Курсова різниця склала 11,1 млн. дол. США.

Станом на 01.07.2017 в області нараховувалось 358 підприємств з іноземними інвестиціями.

У січні-червні 2017 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 2465,1 млн. грн. капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах становить 113,2% обсягу відповідного періоду минулого року.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,9% загального обсягу) освоєно у матеріальні активи. Зокрема, у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби спрямовано 57,1% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 37,8%. У нематеріальні активи вкладено 1,1% загального обсягу капітальних інвестицій.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 75,4% загального обсягу. Частка коштів населення на будівництво житла становить 10,2%.

Register New Account
Reset Password