Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами області
Структура зовнішньої торгівлі послугами області

Зовнішня торгівля області послугами у січнічервні 2016 року

У січні–червні 2016р. експорт послуг становив 16194,5 тис.дол. США, імпорт – 6740,2 тис.дол. Порівняно з відповідним періодом 2015р. експорт збільшився на 8,0% (на 1197,1 тис.дол.), імпорт – на 57,5% (на 2460,4 тис.дол.). Позитивне сальдо становило 9454,3 тис.дол. (у січні–червні 2015р. – також позитивне 10717,6 тис.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту послуг склав 2,40 (у січні–червні 2015р. – 3,50).

Темпи зростання (зниження) експорту-імпорту послуг
(у % до відповідного періоду попереднього року, наростаючим підсумком)

zed_posl062016Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 58 країн світу.

Частка експорту послуг країнам ЄС порівняно з відповідним періодом минулого року зросла на 10,2 в.п. та становила 71,0% від загального обсягу експорту, частка імпорту – скоротилась на 13,0 в.п. та склала 42,6%.

Найбільші обсяги експорту послуг припадали на Німеччину (27,0%), Ізраїль (10,8%), Нідерланди (10,7%), Румунію (10,2%), Російську Федерацію (9,7%) та Велику Британію (5,5%).

У структурі експорту найбільші обсяги припадали на послуги з переробки матеріальних ресурсів – 45,7% від загального обсягу експорту послуг, у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні – 29,7%, транспортні – 9,6%.

Головними партнерами в імпорті послуг були Швейцарія (27,0%), Австрія (12,5%), Німеччина (11,1%) та Польща (6,2%).

Основу структури імпорту послуг складали ділові послуги – 41,1%, транспортні – 30,5%, роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності – 18,0%, у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні – 7,1%.

Register New Account
Reset Password